Moderaterna Riks

Mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck måste bekämpas med samhällets fulla kraft

Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Omkring 15 kvinnor per år dödas av sin partner. Uppskattningar tyder på att var tredje mord på en kvinna sker med hedersmotiv. Våld mot kvinnor och hedersförtryck måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Vi föreslår därför sex förslag till åtgärder, bland annat att fler våldsamma män […]

The post Mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck måste bekämpas med samhällets fulla kraft appeared first on Moderaterna.