Moderaterna Riks

Moderaterna kräver att regeringen utvisar ryska spioner

Moderaterna kräver att regeringen utvisar de ryska spioner som agerar i Sverige under diplomatisk täckmantel. Spionerna utgör ett reellt hot mot Sverige och regeringen måste agera omedelbart. Det ryska spionaget i Sverige har ökat. Enligt Säkerhetspolisen bedriver tre ryska underrättelsemyndigheter spionage i Sverige. Var tredje rysk diplomat i Sverige bedöms egentligen vara underrättelseofficer, vilket bedöms […]

The post Moderaterna kräver att regeringen utvisar ryska spioner appeared first on Moderaterna.