Moderaterna Eslöv

Ny lista för Kommunfullmäktige

Då Länsstyrelsens protokoll nu torde ha nått alla berörda, har vi reviderat listan för våra fullmäktigeledamöter mandatperioden 2022 till 2026. Det nya fullmäktige har sitt första sammanträde måndagen den 31:e oktober.

Ni ser den nya sammansättningen av våra representanter på denna sida under sektionen ”Kommunfullmäktige”.

För de som eventuellt undrar så sker val till nämnderna senare, normalt på Kommunfullmäktiges sammanträde i december.