Nyhet från Eslöv's Kommun

Nya yrkestitlar ska höja kompetensen inom LSS

Personer som jobbar inom LSS och socialpsykiatrin i Eslövs kommun får snart nya yrkestitlar. Förändringen blir ett led i att höja personalens kompetens för att bättre möta brukarnas behov.

Enhetscheferna Pernilla Björk och Petra Zaar har lett arbetsgruppen som tog fram de nya yrkestitlarna.

Från och med den 1 juni 2023 får medarbetarna inom LSS och socialpsykiatrin nya yrkestitlar. Ett femtontal befattningar ersätts med fyra nya, som är både renodlade och tydligare.

– Vi har i nuläget personer med samma titlar som har helt olika utbildningsnivåer. Vårt mål var att skapa en struktur med gemensamma yrkestitlar för lika utbildningsnivåer, säger Petra Zaar, enhetschef LSS.­

Fyra nya befattningar

Dessa blir de nya yrkestitlarna:

omsorgspedagog som kräver kandidatexamen
stödpedagog som kräver minst två år på yrkeshögskola eller ett år på högskola
stödassistent som kräver relevant examen på gymnasienivå
stödbiträde som inte kräver någon utbildning.

Höja kompentensen

Bytet till nya befattningar blir ett led i att kunna kräva utbildning av personal, och erbjuda brukarna rätt kompetens för att möta deras behov.

– Vi har på senare år sett att det har blivit vanligare med psykisk ohälsa och personer som har flera diagnoser. Dessa förändrade behov ställer högre krav på personal och deras kompetens, säger Pernilla Björk, enhetschef LSS.

De nya titlarna kommer även att skapa tydligare ramar vid rekryteringen av ny personal.

– Vi tror att det blir enklare att hitta personer med rätt kompetens eftersom de nu kommer veta vad de söker till, säger Petra Zaar.

Nya avtal

Övergången till nya titlar berör drygt 600 anställda inom LSS och socialpsykiatrin.

Varje medarbetare kommer inom kort att få skriva på nytt anställningsavtal och därmed byta till någon av de nya titlarna. Ingen av de anställda kommer att sägas upp i samband med förändringen.