Moderaterna Riks

Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram

Den moderatledda regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Inom kort kommer regeringen lämna ett lagförslag som kommer att leda till att fler brottsmisstänkta ska häktas. Regeringen har även gett en utredning i uppdrag att lämna förslag på kriminalisering av oskuldskontroller och […]

The post Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram appeared first on Moderaterna.