Regeringen kommer inrätta en utbetalningsmyndighet för att bekämpa bidragsfusket

Varje år betalas 18 miljarder kronor ut i felaktiga bidrag till privatpersoner. Regeringen kommer därför inrätta en särskild myndighet som får i uppdrag att förhindra, förebygga och upptäcka bidragsfusk. Statskontoret får också i uppdrag att följa upp att statens utbetalningar till organisationer och företag används på rätt sätt. Bidragsfusk och bidragsbrottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. […]

The post Regeringen kommer inrätta en utbetalningsmyndighet för att bekämpa bidragsfusket appeared first on Moderaterna.