Moderaterna Riks

Regeringen presenterade åtgärder mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige

Regeringen presenterade i dag åtgärder mot antisemitism och för att levandegöra minnet av Förintelsen. Det är det första steget i att höja ambitionerna i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. Antisemitismen utgör ett konkret hot mot många svenska judar, men också ett hot mot vårt öppna samhälle och vår demokrati, […]

The post Regeringen presenterade åtgärder mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige appeared first on Moderaterna.