Moderaterna Riks

Rivstart för att fånga in och lagra koldioxid

Den klimatpolitik regeringen fört under de gångna två mandatperioderna är ineffektiv och leder inte till tillräckliga utsläppsminskningar för att Sverige ska nå klimatmålen. Centrala reformer gör liten eller ingen nytta, och Klimatpolitiska rådet har år efter år kritiserat den förda politiken. Under torsdagen presenterade Moderaterna en granskning av den förda klimatpolitiken och sina planer på […]

The post Rivstart för att fånga in och lagra koldioxid appeared first on Moderaterna.