Moderaterna Riks

Ska vi få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan

Det är alldeles för många elever som inte når kunskapsmålen i skolan och allt för många som inte blir behöriga till gymnasiet. Moderaterna presenterar nu grunderna för en ny skolpolitik. Det handlar om studiero i klassrummet, bättre förutsättningar för lärarkåren och införandet av konkreta kunskapskrav. Svensk skola har allvarliga problem. Mer än var fjärde elev […]

The post Ska vi få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan appeared first on Moderaterna.