Moderaterna Riks

Stärk Sveriges motståndskraft

Sveriges militära och ekonomiska motståndskraft behöver öka. För att stärka försvaret vill Moderaterna öka försvarsanslagen med 30 miljarder utöver det som är beslutat i försvarsbeslutet. I spåren av ett högre tryck på inflationen och kriget i Ukraina finns även en stor risk för högre priser i Sverige. Det skapar ett behov av att stärka den svenska […]

The post Stärk Sveriges motståndskraft appeared first on Moderaterna.