Moderaterna Riks

Stora brister i regeringens krishantering under pandemin

I dag presenterade Coronakommissionen sin slutrapport. Regeringen får kritik för bristande ledarskap och krishantering under pandemin. Slutrapporten bekräftar Moderaternas uppfattning – att regeringen borde ha vidtagit fler åtgärder för att bromsa smittspridningen och tagit ett större ansvar för krisledningen under pandemin. Coronakommissionens dom över regeringens brist på krisledning är mycket hård. Enligt kommissionen har regeringen […]

The post Stora brister i regeringens krishantering under pandemin appeared first on Moderaterna.