Moderaterna Riks

Tillför mer pengar för att stärka Sveriges försvarsförmåga

Säkerhetsläget i Sveriges närområde är sämre än på flera årtionden. Moderaterna vill se ett omedelbart resurstillskott till Försvaret för anskaffning av ammunition, mängdmateriel och reservdelar samt för mer personal och satsningar på det civila försvaret inklusive cybersäkerhet.   Moderaterna lägger nu fram följande krav inför försvarsberedningens arbete: På kort sikt bör nödvändiga resurser tillföras mycket snabbt […]

The post Tillför mer pengar för att stärka Sveriges försvarsförmåga appeared first on Moderaterna.