Moderaterna Riks

Vänstersidans skogspolitik riskerar slå undan benen för landets skogsägare

Miljöpartiet och Vänsterpartiet kampanjar för att det svenska skogsbruket ska styras bort från trakthyggesbruk, som är den vanligaste skogsbruksmetoden idag, till hyggesfritt som en universallösning. Ett sådant centralstyre är emot skogsägarnas vilja och fungerar dåligt på svenska breddgrader. Partier som bekämpar både privat ägande och aktivt brukande får inte ges inflytande över svensk skogspolitik. Dessutom […]

The post Vänstersidans skogspolitik riskerar slå undan benen för landets skogsägare appeared first on Moderaterna.