Moderaterna Riks

De första 100 dagarna: Regeringens åtgärder för att förbättra skolan

Skolan är ett prioriterat område för den moderatledda regeringen. Under de första 100 dagarna har flera åtgärder inom skolområdet inletts. Det handlar bland annat om ökade resurser för att fler elever ska få tillgång till speciallärare, läromedel och lovskola. Det handlar också om åtgärder för att underlätta för fler akademiker att läsa till lärare. Fler […]

The post De första 100 dagarna: Regeringens åtgärder för att förbättra skolan appeared first on Moderaterna.