Moderaterna Riks

Regeringens första 100 dagar: Hälso-och sjukvård

Hälso- och sjukvården är ett prioriterat område för regeringen. Regeringen har genomfört flera åtgärder under sina första 100 dagar. Det handlar bland annat om att regeringen meddelat en satsning på att öka antalet vårdplatser i Sverige. Regeringen har också initierat en rad överenskommelser för att förbättra cancervården för barn och unga och motverka psykisk ohälsa […]

The post Regeringens första 100 dagar: Hälso-och sjukvård appeared first on Moderaterna.