M-Eslöv

Årsmöte 2023

Medlemmar i föreningen kallas härmed till Årsmöte.

Årsmötet skall välja en ny styrelse och behandla förslag från styrelsen (Propositioner) och förslag från medlemmarna (Motioner).

Program
• Inledning
• Årsmötesförhandlingar
• Mingel lättare förtäring
• Gästföreläsare Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp.

Osa. senast den 21 mars, då vi bjuder på en lättare förtäring, till catharina.malmborg@moderaterna.se eller 0707 31 69 15

Hjärtligt välkomna!

M-Eslöv

Ny lista för Kommunfullmäktige

Då Länsstyrelsens protokoll nu torde ha nått alla berörda, har vi reviderat listan för våra fullmäktigeledamöter mandatperioden 2022 till 2026. Det nya fullmäktige har sitt första sammanträde måndagen den 31:e oktober.

Ni ser den nya sammansättningen av våra representanter på denna sida under sektionen ”Kommunfullmäktige”.

För de som eventuellt undrar så sker val till nämnderna senare, normalt på Kommunfullmäktiges sammanträde i december.

M-Eslöv

Handlingsprogram Kommunvalet 2022

Medlemmar och intresserade!

Efter långt och gediget arbete med åtskilliga medlemsmöten, och många diskussioner, vill Styrelsen härmed presentera Eslövsmoderaternas handlingsprogram för Kommunvalet 2022.

Vi vill med detta tacka alla som engagerat sig och bidragit med idéer, tankar och synpunkter. Utan er hade vi inte kunnat åstadkomma särskilt mycket.

Å styrelsens vägnar,

Catharina Malmborg

Ordförande

M-Eslöv

Valsedel 2022

Eslövsmoderaterna har fastställt sin valsedel för kommunfullmäktigevalet 2022:

 1. Catharina Malmborg, 61, Kommunalråd, Marieholm
 2. Bengt Andersson, 60, Lantmästare, Kastberga
 3. Christine Melinder, 70, Event-manager, Örtofta
 4. Tony Ekblad, 57, Socialpedagog, Marieholm
 5. Peter Sjögren, 37, Jurist/statsvetare, Eslöv
 6. Mikael Wehtje, 67, Företagare, Ellinge
 7. Lena Hugosdotter Sundberg, 66, Leg. Sjuksköterska, Eslöv
 8. Claes-Göran Wodlin, 77, Rektor, Löberöd
 9. Veronica Malmborg, 26, Studerande, Marieholm
 10. Håkan Bjelkengren, 67, Civilingenjör, Kastberga
 11. Heléne Mathiesen, 36, Projektledare, Marieholm
 12. Rikard Malmborg, 57, Systemspecialist, Marieholm
 13. Jörgen Andersson, 60, Utbildningsansvarig, Eslöv
 14. Yvonne Flodin, 63, Pensions/lönehandläggare, Kastberga
 15. Aria Rezai, 28, Stödpedagog LSS, Flyinge
 16. Anette Thorp, 58, Företagare, Löberöd
 17. Martin Wihlborg, 41, Regional Sales Manager, Eslöv
 18. Bodil Wallhoff, 63, Ekonom, Eslöv
 19. Andrzej Koziol, 50, Maskinoperatör, Eslöv
 20. Hans Ove Lunde, 71, Pensionär, Eslöv
 21. Ann-Sofi Dahlgren, 55, Undersköterska, Bosarp
 22. Mattias Larsson, 37, Ekonomichef, Eslöv
 23. Damir Vazgec, 32, Undersköterska, Eslöv
 24. Jonas Carlqvist, 43, Företagare, Eslöv
 25. Robin Leufvenius, 53, Fabriksarbetare, Harlösa
 26. Camilla Jönsson, 49, Företagare, Eslöv
 27. Oliver Hansen, 23, Badvärd, Eslöv
 28. Bo Emanuelsson, 69, Pensionär, Marieholm
 29. Ola Jönsson, 52, Företagare, Eslöv
 30. Göran Granberg, 78, Pensionär, Hviderup
 31. Pavlina Mannergren, 33, Nämndsekreterare, Stehag
 32. Bahar Razi-Larsson, 47, Försäkringsrådgivare, Eslöv
 33. Tomas Razi-Larsson, 48, Egen företagare, Eslöv
 34. Ola Westerlund, 32, Civilingenjör, Eslöv